• Voor alle artikelen gekocht op de webshop van Maritoys.nl heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen.
  Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen herroepingsrecht wanneer het artikel en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel per mail kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
 • De goederen dient u onbeschadigd en ongebruikt (in originele staat en onbeschadigde verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De ontvangstdatum geldt als controle. Alle meegeleverde documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd.
 • Het retourneren van een artikel, aangekocht op onze webshop voor levering aan huis,  moet altijd aangemeld worden per mail. 
 • U wenst het artikel op te sturen. U ontvangt een RMA formulier dat u bij het pakket dient te voegen waarna u het pakket kan opsturen. Meer gegevens volgen na aanmelding. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Het artikel wordt steeds eerst nagekeken en indien conform de voorwaarden geretourneerd, betaalt Maritoys.nl u het aankoopbedrag, binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, terug.
 • Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn ontvangen dan wordt het gestorte bedrag niet, of niet volledig terugbetaald. Het artikel blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het artikel ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • Indien u bij uw bestelling recht had op een gratis artikel of een korting, behouden wij het recht om de korting te verrekenen en het gratis artikel terug te vragen als u een artikel wil retourneren uit deze bestelling en u bijgevolg niet meer voldoet aan de voorwaarden van de respectievelijke actie.
 • Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
  1. Wanneer een artikel speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u logischerwijs geen recht op het herroepingsrecht van 14 kalenderdagen.
  2. Wanneer een artikel zichtbaar gebruikt is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.
  3. De volgende artikelen worden alleen geruild of teruggenomen indien de seal ongebroken is: Tablets, games, CD’s, DVD’s en accessoires.
  4. Volgende artikelen worden niet geruild of teruggenomen : Bederfbare goederen, kleding, boeken/strips/agenda’s (behalve bij misdruk)
  5. OP=OP (opruimingsartikelen) worden eveneens niet omgeruild, noch teruggenomen. Dit is eveneens zichtbaar in de winkel, alsook op de kassabon.